(TBMK) – Ngày 25/2, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh họp đánh giá tình hình kết quả tháng 2, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; cho ý kiến đề án tỉnh đạt chuẩn NTM, huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu; kết quả thực hiện đề án giảm nghèo theo các nghị quyết HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, trong tháng 2/2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được nhiều địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện với những hoạt động nổi bật, rõ nét hơn, như: Phát động đợt cao điểm chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh; tổ chức làm việc với các xã, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao trong năm 2020; UBND tỉnh làm việc với một số sở, ngành về việc xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM… Theo đó, các địa phương đã phát động và ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Tại các xã chưa đạt chuẩn đã triển khai xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Các xã sau sáp nhập đã hoàn thành kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động. An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu được tập trung cao hơn, rõ hơn, số lượng đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu lớn (trên 300 thôn). Nhiều địa phương đã triển khai soát xét, xây dựng phương án, dự toán và đẩy mạnh triển khai thực hiện. Các cơ sở có sản phẩm OCOP đạt chuẩn đều đã có sự tăng trưởng nhanh về doanh số bán hàng và tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất nâng cao chất lượng. Có 8 huyện, thành phố đã tổ chức hướng dẫn đăng ký ý tưởng tham gia chương trình OCOP năm 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm cao việc soát xét, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình NTM; tiến độ thực hiện huyện đạt chuẩn NTM, việc phân bổ vốn thực hiện chương trình NTM năm 2020 còn chậm. Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tập trung công tác chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, hoàn thiện đề án lần cuối, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2020.

Về chương trình MTQG giảm nghèo theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được các địa phương nghiêm túc triển khai. Qua số liệu rà soát của các địa phương, tổng số đối tượng được hỗ trợ thu nhập là 6.801 người, với tổng số tiền 7,942 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp, đại biểu nghe và góp ý Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020 – 2025”. Dự kiến, tổng nhu cầu nguồn lực để thực hiện đề án là 3.843 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi nhận các địa phương đã phát động đợt cao điểm chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh 2020 và đạt được những kết quả nhất định; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các tiêu chí, nội dung đi vào chiều sâu, bền vững, quan tâm cao đối với các xã chưa đạt chuẩn (nhất là các xã khó khăn), huyện phấn đấu đạt chuẩn trong năm; rà soát cơ sở hạ tầng tại các địa phương mới sáp nhập để có phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; cần tập trung cao cho hạ tầng phục vụ sản xuất; khẩn trương cung cấp xi măng cho các địa phương triển khai làm giao thông nông thôn.

Đối với chương trình OCOP, cùng với phát triển về số lượng phải luôn chú trọng về chất lượng và tiếp tục mở rộng phát triển sản phẩm. Đối với triển khai chương trình giảm nghèo, cần tiếp tục có sự vào cuộc mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền cơ sở, cộng đồng thôn xóm tham gia trước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu huyện Nghi Xuân tiếp tục phối hợp, lấy ý kiến từ các sở, ngành chuyên môn, bổ sung hoàn thiện đề án sớm trình Thủ tướng phê duyệt.

Đối với đề án tỉnh NTM, các sở, ngành soát xét, đánh giá chính xác thực trạng tiêu chí ngành phụ trách, xác định rõ khối lượng cần thực hiện để đạt chuẩn. Văn phòng NTM tỉnh khâu nối, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương phê duyệt Đề án trước 30/6/2020.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các sở ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *