(MK-ASEAN) – Trong số này có 2 sản phẩm nâng hạng lên 5 sao là tỏi đen Vietkiga của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Agrico và rượu nếp cái hoa vàng Phương Khiêm của Công ty TNHH một thành viên Phương Khiêm…

Tỏi đen Vietkiga là một trong 2 sản phẩm nâng hạng lên 5 sao

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh đã có 55 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Thị xã Kinh Môn nhiều nhất với 16 sản phẩm, thành phố Chí Linh 12 sản phẩm, các huyện Thanh Hà, Kim Thành mỗi nơi 7 sản phẩm, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương mỗi nơi 5 sản phẩm, huyện Nam Sách 2 sản phẩm và Thanh Miện 1 sản phẩm.

Trong số này có 2 sản phẩm nâng hạng lên 5 sao là tỏi đen Vietkiga của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Agrico và rượu nếp cái hoa vàng Phương Khiêm của Công ty TNHH một thành viên Phương Khiêm (đều thuộc thị xã Kinh Môn).

Các chủ thể sản xuất đề nghị UBND tỉnh Hải Dương hỗ trợ tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký, tập huấn chuyên sâu, phân tích chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, cơ sở hạ tầng, xúc tiến thương mại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *