(TBMK) – Chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua các Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền của huyện này; việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập sáu phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc thành lập mới 2 đô thị là thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp và thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương
Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã thuộc huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp, nay thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2.
Sau khi thành lập, thị trấn Thường Thới Tiền có 15,82 km² diện tích tự nhiên, dân số 17.496 người. Địa giới hành chính thị trấn Thường Thới Tiền: Đông giáp xã Thường Lạc; Tây và Bắc giáp xã Thường Phước 2; Nam giáp xã Long Khánh A và phường Long Thạnh (thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Xã Thường Phước 2 có 30,04 km² diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người. Huyện Hồng Ngự 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 xã và 01 thị trấn. Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 144 đơn vị hành chính cấp xã gồm 119 xã, 17 phường và 08 thị trấn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập sáu phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, tới đây sẽ sáp nhập toàn bộ toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Kênh Giang và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Văn Đức và đổi tên thành xã Văn Đức. Thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh. Đó là các phường Hoàng Tiến; An Lạc; Đồng Lạc; Tân Dân; Cổ Thành; Văn Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên. Riêng phường Văn Đức được thành lập trên cơ sở xã Văn Đức sau khi đã sáp nhập xã Kênh Giang vào Văn Đức. Đồng thời, thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Chí Linh.
Sau khi sáp nhập 2 xã; thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh; đô thị này sẽ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường: Bến Tắm, Phả Lại, Sao Đỏ, Chí Minh, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Thái Học, Văn An, Đồng Lạc, Tân Dân, An Lạc, Văn Đức, Cổ Thành, Hoàng Tiến và 05 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ. Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 2 thành phố; 264 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 220 xã, 31 phường và 13 thị trấn.
Các nghị quyết vừa được thông qua sau khi được Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.
Lâm Phùng - Ngô Tuấn