(MK-ASEAN) – Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Trung vừa bị xử phạt 100 triệu đồng…

Ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Trung trong Cụm công nghiệp An Đồng (huyện Nam Sách) 100 triệu đồng.

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Trung bị xử phạt 100 triệu đồng

Nguyên nhân do Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Cụ thể, Công ty đã thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 m³/giờ đến dưới 5.000 m³/giờ.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Trung còn bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả về Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hải Dương); trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích đối với mẫu khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Được biết, cuối năm 2020 qua nguồn tin phản ánh của nhân dân, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) đã phối hợp với Công an huyện Nam Sách và chính quyền địa phương làm việc với Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Trung và phát hiện các vi phạm nêu trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *