(TBMK) – Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng rà soát phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh, và đánh giá các tiêu chuẩn hạ tầng đối với 06 khu vực dự kiến thành lập phường Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức và Kênh Giang, Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành (thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).


Theo Bộ Xây dựng, căn cứ báo cáo rà soát của UBND tỉnh Hải Dương; đối chiếu với các quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá rà soát của UBND tỉnh Hải Dương về 5 tiêu chí phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh.

Trong quá trình xem xét hồ sơ và khảo sát tại thực địa, Bộ Xây dựng đánh giá thị xã Chí Linh đạt 55/59 tiêu chuẩn, 04/59 tiêu chuẩn chưa đạt, gồm: mật độ dân số trung bình toàn đô thị; diện tích sàn nhà ở bình quân; tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

thời báo mêkong
Một góc thị xã Chí Linh.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 14, hướng dẫn tại Phụ lục 02 và các quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, 06 khu vực dự kiến thành lập phường: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức và Kênh Giang, Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành về cơ bản đã đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường trực thuộc đô thị loại III; thị xã Chí Linh (với dự kiến mở rộng khu vực nội thị thêm 06 phường) cơ bản đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị loại III.

Khu vực 07 xã dự kiến thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh có quy mô diện tích rộng, tập trung nhiều cụm công nghiệp. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án nâng cấp, bổ sung các công trình dịch vụ công cộng đô thị, đảm bảo việc xử lý nước thải, rác thải trong các cụm công nghiệp và khu vực nội thị dự kiến mở rộng. Giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan để làm tiền đề thành lập thành phố Chí Linh tương xứng với vai trò là trung tâm hành chính, chính trí, kinh tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ, lịch sử văn hóa phía Bắc tỉnh Hải Dương.

Lưu Đoàn