(MK-ASEAN) – Với 506.068 người tham gia, Hải Dương đang đứng thứ nhất cả nước về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.

Tính đến 11h ngày 7/4/2020, Hải Dương có 506.068 người đã khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI, chiếm 26,63% dân số toàn tỉnh.

Hiện Hải Dương đang xếp thứ nhất trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước về số người tham gia khai báo y tế thông qua ứng dụng này.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hải Dương hỗ trợ người dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI

Các địa phương có tỷ lệ người khai y tế qua ứng dụng NCOVI nhiều nhất tỉnh là huyện Gia Lộc với 75.895 người (chiếm 57% dân số toàn huyện), huyện Nam Sách có 61.737 người (chiếm 49% dân số toàn huyện), huyện Tứ Kỳ có 80.445 người (chiếm 47% dân số toàn huyện) và huyện Kim Thành có 58.835 người (chiếm 43% dân số toàn huyện).

Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương vẫn thường xuyên thông tin, tuyên truyền cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *