MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định hỗ trợ các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ và Ninh Giang, mỗi địa phương 20 tỷ đồng để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Diện mạo nông thôn ở Hải Dương ngày càng khởi sắc

UBND các huyện có trách nhiệm phân bổ chi tiết cho từng công trình. Việc phân bổ kinh phí cho các dự án phải tập trung, không cào bằng, ưu tiên hỗ trợ công trình đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, công trình đang triển khai nhưng khó khăn về vốn; các công trình, dự án để bảo đảm về đích NTM đúng kế hoạch.

Được biết, 4 huyện trên đều chưa đạt tiêu chí quy hoạch và y tế – văn hóa – giáo dục; các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang và Kim Thành còn thiếu cả tiêu chí môi trường.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *