(MK-ASEAN) – Hải Dương thành lập “Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế” do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Đội trưởng…

Ngày 02/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thông báo giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Đội trưởng; các thành viên là đại diện lãnh đạo và những cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện gồm Công an, Quân đội, Y tế…

Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế có nhiệm vụ thực hiện kịp thời công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm… Chủ động tham mưu UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện thưc hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế có nhiệm vụ thực hiện kịp thời công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm… (Ảnh minh họa)

Doanh nghiệp phải lập kế hoạch sản xuất gắn với phòng, chống dịch

Cũng trong gày 02/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khẩn trương xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trước khi hoạt động trở lại.

Kế hoạch bao gồm: các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt phải gắn với thực hiện tốt 5K. Lập kế hoạch và triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động trước khi hoạt động, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gửi kế hoạch, bản cam kết đạt yêu cầu về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động phải lập và gửi ngay kế hoạch, cam kết về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn trước ngày 04/3, nếu không có sẽ buộc dừng hoạt động.

Riêng Công ty TNHH Vietory (nơi đã có 1 F0), ngoài yêu cầu như trên, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động của doanh nghiệp. Lập báo cáo gửi Tổ Công tác, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại…

Thị xã Kinh Môn tổ chức thật tốt công tác phòng, chống dịch tại các thôn, khu dân cư, xã, phường. Hướng dẫn người lao động cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng gia đình, thôn, khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát người lao động chấp hành các quy định về phòng, chống dịch…

Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế…  chủ trì phối hợp với thị xã Kinh Môn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn diễn biến phức tạp, dịch bệnh xuất hiện tại nhà máy sản xuất có đông công nhân và đã xuất hiện ở 19/23 xã, phường; nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động để tham gia phòng chống dịch. Mặc dù dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã đã cơ bản được kiểm soát nhưng yếu tố mầm bệnh và dịch tễ vẫn còn nên thị xã cần nỗ lực trong công tác dập dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe, đời sống người dân và sản xuất, kinh doanh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *