(TBMK) – Trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.124 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 7.826 tỷ đồng, tăng 39,7% về số vốn đăng ký. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 12.484 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký là 136.756 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trong nước, trong 9 tháng đầu năm, Hải Dương đã quyết định chủ trương đầu tư cho 108 dự án đầu tư, với tổng số vốn thu hút đầu tư đăng ký đạt 5.317,7 tỷ đồng, tăng 251,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Cũng trong 9 tháng đầu năm, số vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh đạt 469,2 triệu USD tăng 63,2% so với cùng kỳ năm 2017 (287,5 triệu USD). Trong đó, cấp mới cho 30 dự án với số vốn đăng ký 201,5 triệu USD (20 dự án ngoài KCN, với số vốn 110,9 triệu USD; 10 dự án trong KCN với số vốn 90,6 triệu USD), tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 26 lượt dự án với số vốn tăng thêm 267,7 triệu USD (05 dự án ngoài KCN 34,7 triệu USD, 21 dự án trong KCN, với số vốn tăng 233 triệu USD), tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều dự án tăng vốn lớn như: Công ty TNHH Kefico Việt Nam tăng thêm 120 triệu USD; Chi nhánh Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng tăng 22,8 triệu USD, Dự án may Tinh Lợi tăng 49,2 triệu USD, Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam tăng thêm 20 triệu USD, Dự án chế tác kim cương của Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam tăng 12 triệu USD.
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 383 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn 7.541,8 triệu USD, tổng lũy kế vốn đầu tư thực hiện ước đạt 4.500 triệu USD. Thu hút trên 170.000 lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cùng hàng nghìn lao động gián tiếp khác.
Các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ những năm trước và cấp mới trong năm 2018 hầu hết đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục triển khai đầu tư và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, có 28 dự án đã hoàn thành đầu tư và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng năm 2018 của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn ước đạt 400 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017, nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI tại địa bàn đạt 4.500 đạt 57,9 % trên tổng vốn đầu tư đăng ký.
Bên cạnh các dự án đang triển khai đầu tư, các dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả, nhiều dự án tiếp tục tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô như Công ty TNHH Kefico Việt Nam, Dự án may Tinh Lợi, Dự án Messer Hải Phòng…
Lâm Phùng