(MK-ASEAN) – Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc, chiều 27/10, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ trì buổi họp báo.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phùng Nguyện

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng khẳng định, tỉnh Hải Dương luôn đồng hành cùng với báo chí. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, lãnh đạo tỉnh xác định báo chí là kênh thông tin hữu hiệu để truyền tải những thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hải Dương, tạo cơ hội thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Nói về việc, làm thế nào để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, việc tuyên truyền triển khai Nghị quyết sẽ được đổi mới, trong đó người đứng đầu cấp ủy sẽ trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp.

“Ngoài cách tuyên truyền, quán triệt truyền thống, sẽ có hình thức để triển khai Nghị quyết Đại hội tới các doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời yêu cầu các Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết. Bản thân tôi dự kiến sẽ trực tiếp quán triệt Nghị quyết tới các doanh nghiệp, doanh nhân vào thời điểm thích hợp” – ông Phạm Xuân Thăng cho biết.

Trả lời câu hỏi của PV về việc công khai số điện thoại cá nhân, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định sẵn sàng cung cấp cả số điện thoại cũng như Email cá nhân, đây là điều rất cần thiết để có thể tiếp cận thông tin phản ánh của nhân dân. Qua đó sẽ nắm bắt được tình hình và có những điều hành, chỉ đạo một cách hợp lý nhất.

Theo thông cáo báo chí về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã khẳng định, làm rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phân tích những hạn chế cần phải khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó quyết định phương hướng; mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm tới và tầm nhìn đến những mốc thời gian xa hơn.

Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Về phương hướng chung, Đại hội xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời xác định cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; Dịch vụ chất lượng cao; Đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Đại hội đã thống nhất xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Một là, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo.

Hai là, huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu.

Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Diện mạo Hải Dương ngày càng khởi sắc

Đồng thời, Đại hội đã xác định 3 công trình trọng điểm để tập trung đầu tư, triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ, gồm: Tuyến đường trục Bắc – Nam huyện Thanh Miện, đấu nối với nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, kết nối từ đường tỉnh 392 huyện Bình Giang với đường tỉnh 396 đi Ninh Giang; Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh; Hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin của chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Điểm mới của Đại hội lần này là việc xây dựng, xin ý kiến Đại hội thảo luận Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới, để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Theo đó, Đại hội thống nhất cao với dự thảo 5 chương trình hành động: Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học – công nghệ, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ, giai đoạn 2021 – 2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *