(TBMK) - Chiều 7/8, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức Hội thảo xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hải Dương và mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Chủ trì hội thảo có: ông Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế đã giới thiệu mô hình đô thị thông minh và mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tư vấn cho tỉnh những giải pháp thực hiện và xem xét thí điểm triển khai một số nội dung ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo ý kiến của một số đại biểu, cần có khảo sát, đề ra lộ trình cụ thể trên cơ sở những hạ tầng có sẵn. Xây dựng đô thị thông minh là cần thiết nhưng nên áp dụng đồng bộ trong từng khu vực, hệ thống quản trị của các sở, ngành, địa phương…

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đánh giá cao mô hình xây dựng đô thị thông minh. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xem xét để đề xuất phương án triển khai mô hình  trên địa bàn toàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, sớm đưa nội dung này vào nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020.

Quang cảnh hội thảo

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định sự cần thiết xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Hải Dương. Trước mắt, yêu cầu các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường tiên phong trong việc triển khai đưa mô hình này vào hoạt động. Đối với các sở, ban, ngành còn lại và UBND các huyện, thành phố xem xét lựa chọn một số phần mềm, ứng dụng, thiết thực, khả thi để từng bước triển khai thực hiện đồng thời báo cáo, đề xuất với tỉnh để sớm bố trí nguồn ngân sách phù hợp.

Cũng tại hội thảo, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế đã tặng tỉnh Hải Dương một số phần mềm, trong đó có sản phẩm hỗ trợ cho người khuyết tật.