(TBMK) – Để chủ động ứng phó kịp thời với những diễn biến khó lường, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo: Tạm ngừng ngay tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao…

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Công văn số 884/UBND-VP gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 884/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương

Công văn nêu rõ, ngày 07/02/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã có Công văn số 327/UBND-VP về việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa ở một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc.

Để chủ động ứng phó kịp thời với những diễn biến khó lường, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 327/UBND-VP ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh.

Tạm ngừng ngay tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, gồm: các hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người; hoạt động của các sân golf; các cơ sở luyện tập gym, yoga…; các cơ sở xông hơi, massage; không tổ chức tập trung ăn uống đông người; thực hiện đóng cửa các điểm di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0h00′ ngày 25/3/2020 đến khi thông báo mới được hoạt động trở lại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế (nếu có), phun thuốc khử khuẩn các điểm kinh doanh dịch vụ trên theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *