(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 1039/UBND-VP gửi Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc VNPT Hải Dương về việc tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo Kết luận số 1660-TB/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh và VNPT Hải Dương: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện tốt việc khai báo y tế và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, triển khai hướng dẫn thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử trên hệ thống phần mềm NCOVI đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với VNPT Hải Dương tham mưu xây dựng biểu mẫu Báo cáo, Tờ khai y tế… phục vụ cho Tổ công tác ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai việc khai báo y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, Fanpage Trang Tin Hải Dương và trang Zalo Chính quyền điện tử tỉnh về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện khai báo y tế toàn dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

VNPT Hải Dương xây dựng video-clip hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế NCOVI để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; cử cán bộ hỗ trợ việc sử dụng ứng dụng NCOVI và việc thu thập thông tin khai báo y tế của các Tổ công tác ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 1039/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế để giúp ngành Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tích cực vận động, hướng dẫn người dân tham gia khai báo y tế để góp phần đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Giao nhiệm vụ cho Tổ công tác ở thôn, khu dân cư (đã được thành lập theo Thông báo Kết luận số 1660-TB/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) lựa chọn cách thức, địa điểm nhập dữ liệu khai báo y tế qua mẫu Tờ khai y tế và qua ứng dụng NCOVI phù hợp, bảo đảm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện khai báo y tế.

UBND các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ, thiết bị di động, máy tính có kết nối internet, tổ chức in mẫu và nhập thông tin khai báo y tế. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết tại nhà hoặc tại trụ sở UBND, Trạm Y tế, Điểm Bưu điện – Văn hóa các xã, phường, thị trấn,…; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cách thức thực hiện: Việc khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI (tải về từ địa chỉ: https://ncovi.vn) hoặc qua mẫu Tờ khai y tế (do Sở Y tế và VNPT Hải Dương cung cấp) được thực hiện đối với tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nếu có vướng mắc, các đơn vị có thể liên hệ với VNPT Hải Dương qua ông Vũ Việt Hưng, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Công nghệ thông tin – VNPT Hải Dương theo số điện thoại: 0918.099.286, hoặc liên hệ với Sở Y tế qua đường dây nóng: 0866.028.926 để được hỗ trợ việc khai báo y tế.

Mỗi cá nhân có thể khai báo y tế cho bản thân hoặc khai báo hộ cho thành viên trong gia đình (với trẻ nhỏ, người không đủ điều kiện sức khỏe trực tiếp khai báo hoặc người không có thiết bị di động, máy tính kết nối internet để khai báo) và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực khi khai báo.

Thời gian thực hiện: Việc khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI hoặc qua mẫu Tờ khai y tế xong trước ngày 05/4/2020.

Chế độ thông tin, báo cáo: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp; VNPT Hải Dương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện khai báo y tế toàn dân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Địa chỉ: 18 đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương; Email: gsdhd09@gmail.com; Đường dây nóng: 0866.028.926) trước 19h00′ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *