(MK-ASEAN) – Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm cho 150 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo UBND các xã trong tỉnh có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được triển khai ở nước ta theo quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình OCOP được xác định là một giải pháp để phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Để Chương trình thành công thì các cơ quan chức năng, người làm ra sản phẩm OCOP phải hiểu rõ được sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu, nội dung và cách tổ chức thực hiện của Chương trình.

Qua một năm thực hiện, tỉnh Hải Dương đã có 13 sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh và 01 sản phẩm đề xuất 5 sao trình Hội đồng đánh giá cấp quốc gia.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình OCOP năm 2019 cho thấy nhiều đơn vị trong tỉnh chưa thực sự thấy được sự cần thiết và hiệu quả của Chương trình OCOP nên số lượng sản phẩm còn ít so với thực tế. Nhiều địa phương còn lúng túng trong khâu làm hồ sơ công nhận sản phẩm.

Chuyên gia trao đổi, giải thích trong quá trình thực hiện OCOP

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung cơ bản: Tính cấp thiết, mục tiêu và nội dung của Chương trình OCOP; chu trình OCOP thường niên; bộ tiêu chí, quy trình đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP; sản phẩm và chất lượng sản phẩm OCOP; thiết lập hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; cách thức thực hiện truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm; kiến thức về an toàn thực phẩm, marketing… Các chuyên gia cũng đã trao đổi, giải thích những vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng thương hiệu OCOP ở một số huyện, thị xã và thành phố.

Theo kế hoạch, sau lớp tập huấn này, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức thêm 05 lớp tập huấn cho các cá nhân, chủ thể của sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

2 BÌNH LUẬN

  1. Hải Dương rất nhiều đặc sản, cảnh quan, di tích đẹp…
    Nhưng quảng bá, giới thiệu, truyền thông chưa mạnh nên cũng chưa nhiều người biết đến

  2. Tôi cũng nghĩ như bạn Loan
    Các bạn nên quan tâm đầu tư, tuyên truyền quảng bá mạnh hơn nữa
    Nhất là thời đại công nghệ thì càng cần đẩy mạnh trên báo điện tử, MXH vì phần lớn mọi người hiện dùng điện thoại để đọc, nắm bắt thông tin
    Tôi rất mê mẩn món rươi Tứ Kỳ – mắn cáy ,vải thiều Thanh Hà – món ốc đá ở Kinh Môn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *