(MK-ASEAN) – Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương ước đạt 19.071 tỷ đồng, vượt 2,3% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với năm 2019…

Sáng 25/1, tại thành phố Hải Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết ngành NN&PTNT, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương trao Chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 cho các chủ thể

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương ước đạt 19.071 tỷ đồng, vượt 2,3% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với năm 2019. Giá trị thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 164 triệu đồng, tăng 11,3 triệu đồng so với năm 2019.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đến nay, trên địa tỉnh xây dựng được 335 ha lúa sản xuất hữu cơ, 114 mô hình lúa quy mô tối thiểu 30ha/vùng gắn bao tiêu sản phẩm, với tổng diện tích đạt 3.600 ha. Tổng diện tích cây rau màu toàn tỉnh cả năm 41.170 ha (tăng 460 ha) so với năm 2019. Trên địa bàn tỉnh hiện có 802 trang trại chăn nuôi, trong đó có khoảng 80% cơ sở chăn nuôi đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 11.870 ha; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 87.880 tấn, tăng 7% so với năm 2019; trong đó có khoảng 2.000 ha thủy sản được nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cao gấp 2-3 lần so nuôi thường; 7.000 lồng nuôi cá trên sông, sản lượng cá nuôi lồng đạt 17.000 tấn/năm…

Ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương trao Chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 cho các chủ thể

Hiện Hải Dương xây dựng được 60 vùng cây ăn quả tập trung diện tích trên 600 ha, trong đó trên 300 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh nên trong năm 2020 một số sản phẩm như vải, nhãn đã xuất sang thị trường các nước đòi hỏi tiêu chuẩn cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đạt gần 1.600 tấn.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương trao khen thưởng cho các tập thể

Đến hết năm 2020, tỉnh Hải Dương có 164 trong tổng số 178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 đơn vị cấp huyện về đích NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 47,9 triệu đồng/người, tăng 2,2 triệu đồng. Năm 2021, ngành NN&PTNT tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu giá trị sản xuất tăng 3% so với năm 2020, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 180 triệu đồng. Toàn tỉnh có thêm 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương tham quan điểm trưng bày sản phẩm OCOP năm 2020 của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà ngành NN&PTNT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, trong năm 2021, ngành NN&PTNT phải quyết liệt trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Trên cơ sở đó, xây dựng các dự án, đề án phát triển sản xuất để khai thác tối đa thế mạnh nông nghiệp của từng vùng, địa phương. Huy động và thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thu hút đầu tư để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác và cơ giới hóa trong sản xuất. Tập trung xây dựng tiêu chuẩn, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm để nâng cao giá trị nông sản. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu các thị trường trong và ngoài nước, xúc tiến thương mại gắn với từng sản phẩm hàng hoá, nhất là các sản phẩm chủ lực và đặc sản của tỉnh…

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 31 chủ thể sản xuất có sản phẩm được xếp hạng 3 sao, 4 sao năm 2020. Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020 được biểu dương, khen thưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *