(TBMK) - Sáng 2/10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM) giai đoạn 2010-2020.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Cả nước thi đua XD NTM”

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 18,65 tiêu chí. Toàn tỉnh có 190/220 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 3 huyện, thành phố là Kinh Môn, Cẩm Giàng, Chí Linh về đích NTM. Các huyện Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện, Bình Giang và thành phố Hải Dương đang đề nghị Trung ương thẩm định huyện NTM và hoàn thành nhiệm vụ XD NTM. Dự kiến đến cuối năm 2019, Hải Dương có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM và có từ 5-10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao những kết quả tỉnh Hải Dương đạt được. Sau gần 9 năm triển khai XD NTM, diện mạo nông thôn của Hải Dương ngày một khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như tiến độ XD NTM chưa đồng đều giữa các vùng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; công tác xử lý ô nhiễm môi trường còn bất cập… Thứ trưởng đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát và có giải pháp hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, sớm xác định mục tiêu gắn với xây dựng kế hoạch cho giai đoạn sau năm 2020, từ đó xem xét, xây dựng các xã, huyện NTM kiểu mẫu…

Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong XD NTM, có kế hoạch XD NTM sau năm 2020 sát với điều kiện thực tế. Các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM cần tập trung chỉ đạo và thực hiện XD NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Sau năm 2020, các địa phương cần quan tâm chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, kết nối nông thôn với đô thị. Phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh để nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; xây dựng các thiết chế văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự nông thôn. Thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện XD NTM; chủ động nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ XD NTM, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Dịp này, UBND tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể; tặng Bằng khen cho 63 tập thể, 91 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức XD NTM” giai đoạn 2010-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *