(TBMK) – Với lợi thế là một tỉnh nằm trong khu vực tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh đầy năng động, những năm gần đây Hải Dương liên tục gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, vươn lên trở thành điểm sáng của vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Xung quanh vấn đề này, nhân dịp Chào đón Năm mới 2019, Phóng viên Báo Thời báo Mê Kông (mekongsean.vn) đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

 *Thưa ông, những năm gần đây, tỉnh Hải Dương đã đạt những thành quả nào nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội ?

– Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngay từ đầu nhiệm kỳ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch và đề án để triển khai thực hiện; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các doanh nghiệp (DN) và toàn thể nhân dân, trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp điều kiện hết sức khó khăn nhưng kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

thời báo mêkong
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái

Trong đó, kinh tế tăng trưởng đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,8%/năm, trong đó khu vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,9%; Công nghiệp – xây dựng tăng 10,9%; Dịch vụ tăng 8,0%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ trong nền kinh tế tăng từ 86,3% năm 2015 lên 90% năm 2018.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đạt nhiều kết quả rõ nét về chất lượng. Tỉnh đã lồng ghép các chương trình, đề án, tăng cường huy động các nguồn vốn cho xây dựng NTM, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Năm 2018, bình quân mỗi xã đạt 17,8 tiêu chí, có 176/227 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 77,5%) vượt chỉ tiêu Đại hội XVI đã đề ra (đến năm 2020 là 60%). Có 3 đơn vị cấp huyện: Kinh Môn và Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM, thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Hải Dương cũng đã khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình “một cửa”; phối hợp rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho DN; tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại với DN,… tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho các thành phần kinh tế, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn cho phát triển. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 – 2018 ước đạt 110.910 tỷ đồng (bình quân hàng năm bằng 40,4% so với GRDP, vượt chỉ tiêu kế hoạch).

thời báo mêkong
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Thanh Miện

Về chất lượng giáo dục được giữ vững, duy trì thành tích là tỉnh trong tốp đầu cả nước về chất lượng phổ cập giáo dục và số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,19% năm 2015, ước tính xuống còn 2,5% năm 2018, giảm bình quân 1,56%/năm (mục tiêu giảm 1,5%/năm)…

*Ông cho biết Hải Dương đã có những giải pháp thực hiện thế nào để đạt được những kết quả nêu trên?

– Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái:

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng và triển khai các Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Về phát triển nông nghiệp, tỉnh tập trung triển khai Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 -2020”; chỉ đạo triển khai quy hoạch một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung; quy hoạch các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hải Dương đã thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh; Chương trình phát triển đô thị tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2016-2020; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức hoạt động hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ, Xúc tiến chung của tỉnh…

*Tới đây, tỉnh Hải Dương có những giải pháp gì để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, thưa ông?

– Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái:

Trên cơ sở phân tích và dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2019, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Trong đó, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế các địa phương. Đẩy nhanh quy hoạch chi tiết và thu hút đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN); nâng cao hiệu quả sử dụng và tỷ lệ lấp đầy các CCN hiện có. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến và hợp tác phát triển du lịch; tập trung đẩy nhanh các dự án xây dựng hạ tầng các khu du lịch.

Tăng cường thực hiện cải cách TTHC, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư. Cụ thể, Hải Dương tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ tài chính, ngân hàng. Tập trung thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh, hỗ trợ phát triển DN; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa (DNNVV) theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017.

Thời báo mêkong
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp Thống đốc tỉnh Hyogo (Nhật Bản)

Đồng thời, chủ động gặp gỡ, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư tiềm năng, mời gọi các nhà đầu tư lớn, tập đoàn có thương hiệu. Chú trọng chất lượng dự án và chủ động lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh theo định hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; quan tâm, hỗ trợ, thực hiện chế độ chính sách đối với người nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội…

*Cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, tỉnh Hải Dương có những nỗ lực thế nào để hỗ trợ các doanh nghiệp, thưa ông?

– Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái:

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ DN. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song cộng đồng DN tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tính năng động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều DN đã xây dựng được, mô hình quản trị tiến tiến, xây dựng và phát triển được thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DN. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có khoảng 13 nghìn DN, bình quân cứ 138 người dân/DN (đạt tỷ lệ cao gần gấp đôi cả nước, cả nước 256 người dân/DN). Để tiếp tục sát cánh cùng DN, tạo môi trường thuận lợi cho DN phát triển, tỉnh Hải Dương đang tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Các sở, ngành và các địa phương phải lắng nghe, tiếp thu và giải quyết thấu đáo, kịp thời các kiến nghị, đề xuất của DN; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đồng hành với DN.

Hai là, khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện các quy định, các chính sách hỗ trợ DN mới được Chính phủ ban hành. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, cũng như thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ phát triển DN tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh vừa qua.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số Chương trình, Kế hoạch, Đề án của tỉnh nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của DN như: Đề án “Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ”; Chương trình kết nối Ngân hàng – DN, tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho các DNNVV;…

Bốn là, tập trung phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ phát triển DN; tăng cường công tác thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Khuyến khích tạo điều kiện và có các chính sách hỗ trợ để các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, đăng ký thành lập DN.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các tranh chấp kinh tế, dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các DN. Tháo gỡ, xử lý giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các DN; công khai các bước xử lý nhằm tạo lòng tin của cộng đồng DN vào các cấp chính quyền. Từng bước nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại, đặc biệt là việc theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau đối thoại.

Về phía cộng đồng DN, tỉnh Hải Dương mong muốn và kêu gọi các DN tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh…

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng tỉnh Hải Dương sẽ xây dựng được một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và ổn định để các DN phát triển bền vững và lớn mạnh.

* Ông cho biết thêm những định hướng của tỉnh Hải Dương trong thời gian tiếp theo?

– Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái:

Trong những năm tới, tỉnh Hải Dương tập trung khuyến khích thu hút các DN đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi và sử dụng linh hoạt khoảng 3.000-5.000 ha đất trồng lúa sang trồng cây rau màu, cây hàng năm khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Chú trọng phối hợp thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị tăng thêm lớn, tiết kiệm năng lượng, chuyển dần từ gia công lắp ráp sang chế tạo sản phẩm đồng bộ. Tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng như: công nghiệp chế tạo, tự động hóa,…; tập trung thu hút ngành công nghiệp mũi nhọn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh…

Tỉnh Hải Dương chủ trương phát triển công nghiệp – nông nghiệp là nền tảng, song song với đó là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng các KCN, CCN…  từ đó tạo tiền đề cho phát triển thương mại – dịch vụ và đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị như giao thông, xử lý rác thải, cấp – thoát nước, đi đôi với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái, định hướng về kiến trúc cảnh quan đô thị.

Trân trọng cảm ơn ông!

 Phùng Nguyện