(MK – ASEAN) – Theo Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, mặc dù đã có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, BQL dự án khẩn trương gửi hồ sơ tới Kho bạc để giải ngân nhưng hết tháng 5, vẫn còn 77 dự án trên tổng số 159 dự án được bố trí vốn từ ngân sách thành phố chưa thực hiện giải ngân.

Một số chủ đầu tư, Ban quản lý (BQL) dự án chưa gửi hồ sơ tới Kho bạc thanh toán như: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng; Viện KSND thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị, Sở Tài nguyên- Môi trường, Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng, Sở Xây dựng, Thành Đoàn Hải Phòng; UBND huyện Bạch Long Vỹ…

Bên cạnh đó, các BQL dự án chuyên ngành được bố trí tổng số vốn 6446 tỷ đồng (trong đó BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng được giao 3159 tỷ đồng; BQL dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng được giao 3157 tỷ đồng) nhưng số giải ngân cũng thấp, mới đạt 1329 tỷ đồng, trong đó thu hồi vốn ứng trước 849 tỷ đồng (dự án khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi 326 tỷ đồng và dự án tuyến đường Hồ Sen- cầu Rào 2, giai đoạn 2 là 523 tỷ đồng). Đáng chú ý, còn nhiều dự án chưa giải ngân.

Các quận, huyện được bố trí tổng số  kế hoạch vốn là 5904 tỷ đồng, nhưng giải ngân mới đạt 597 tỷ đồng, bằng 12,19%. Trong đó, các huyện An Lão và Bạch Long Vỹ chưa dự án nào giải ngân.

Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng – ông Đỗ Tuấn Anh cho rằng: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị, BQL dự án và phải xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể. Như dự án nút giao Nam cầu Bính, đến nay, khối lượng công việc cơ bản hoàn thành, đã giải ngân được 900 tỷ đồng trên tổng số vốn đầu tư của dự án là 1411 tỷ đồng. Nhu cầu vốn cần có là 500 tỷ đồng, năm 2020 được bố trí kế hoạch 400 tỷ đồng, đã giải ngân được 50 tỷ đồng. BQL dự án đề nghị Sở Tài chính nhập dự toán đợt 2 là 82 tỷ dồng và sẽ cố gắng giải ngân trong tháng 6. Đối với một số dự án mới khởi công như: cầu Dinh, cầu Quang Thanh, đường nối từ nút giao Nam cầu Bính tới đường Máng Nước…, tổng vốn đầu tư hơn 1400 tỷ đồng cần sớm  được cấp vốn để giải phóng mặt bằng và tạm ứng  cho nhà thầu theo hợp đồng. Hiện theo kế hoạch, các dự án này mới bố trí được khoảng 300 tỷ đồng và chủ đầu tư đang đề nghị các ngành thành phố cấp vốn thực hiện.

Ngày 18/6 vừa qua, tại cuộc họp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng – ông Nguyễn Xuân Bình yêu cầu các ngành, các địa phương, BQL dự án… khẩn trương có kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thi công, phải có khối lượng thi công thì mới tiến hành giải ngân được nguồn vốn đã bố trí.  Đồng thời hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án có chủ trương đầu tư của thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *