(MK - ASEAN) - Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và PTNT), Hải Phòng có 24 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 416km. Trong đó, đê biển dài 58,2km chạy qua địa bàn các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Cát Hải, đê sông dài 230,770 km, đê cửa sông dài 127,933 km. Toàn hệ thống có 93,965 km kè và 383 cống dưới đê. Các tuyến đê sông đa phần là đê đất, được xây dựng từ những năm 60-70 của thế kỷ trước, độ cao chỉ bảo đảm mức lũ thiết kế. Vì thế nếu gặp bão từ cấp 10 trở lên các tuyến đê trên khó chống chịu...

Theo Sở NN&PTNT Hải Phòng, toàn thành phố có gần 10km đê; 4,45km kè; 62 cống xung yếu cần đầu tư nâng cấp xây mới thì mới bảo đảm an toàn trước mùa bão lũ. Ngoài ra, còn một số vị trí bãi sông bị sạt lở chưa được gia cố kè bảo vệ, vốn tồn tại từ nhiều năm trước chưa được sửa chữa.

Cùng với đó, hiện nay tại khu vực phía Nam huyện Tiên Lãng còn gần 22km tuyến đê biển 3 chưa được đầu tư xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trước mùa bão lũ. Tuy nhiên do thiếu kinh phí nên đến thời điểm này chưa thể tu bổ, nâng cấp.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, trong 3 năm trở lại đây, nguồn vốn đầu tư cho công tác tu bổ đê điều của thành phố hạn chế. Trong năm 2017, thành phố bố trí được 55 tỷ đồng xây dựng tu bổ đê điều. Năm 2018, thành phố phê duyệt 46 tỷ đồng đầu tư xây dựng 8 cống, 7 tuyến đê, nhưng đến nay chưa được bố trí vốn đầu tư. Trong các năm 2019, 2020 kinh phí đầu tư tu bổ đê điều từ ngân sách của thành phố không được bố trí.

Việc bố trí nguồn vốn đầu tư cho các công trình tu bổ đê điều hạn chế, phần nào ảnh hưởng không nhỏ tới việc tu bổ, nâng cấp các công trình đê điều xung yếu, xuống cấp của các địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa bão lũ.

Hệ thống đê biển Cát Hải được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai

Khắc phục tình trạng trên, Sở NN&PTNT Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát hoành triệt không vận hành các cống xung yếu, đồng thời chủ động xây dựng phương án bảo vệ hộ đê tại những vị trí đê kè xung yếu trước mùa bão lũ.

Một giải pháp quan trọng khác là các địa phương chủ động cân đối ngân sách, khai thác các nguồn ngân sách của địa phương hoặc khai thác thêm nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu tư tu bổ các công trình đê điều. Các công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi có thể sử dụng nguồn vốn điều lệ bổ sung cho đơn vị để đầu tư, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi.

Trước mắt, trong năm 2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tập trung khai thác từ nguồn vốn bố trí từ Trung ương cho địa phương. Cụ thể, tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu chuẩn bị triển khai 4 hạng mục công trình đê điều nằm trong Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 thành phố Hải Phòng thuộc Dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 vừa được Bộ NN&PTNT phê duyệt với tổng nguồn vốn đầu tư 30 tỷ đồng.

Cùng với đó, Sở NN&PTNT Hải Phòng tiếp tục lập danh mục báo cáo UBND thành phố đề xuất Bộ NN&PTNT quan tâm ưu tiên đầu tư các công trình đê điều xung yếu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *