(MK - ASEAN) - Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - ông Nguyễn Văn Tùng đã có chuyến công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1 và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối nút giao Nam cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước.

Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1 liên quan đến 4 quận: Ngô Quyền, Hải An, Lê Chân và Dương Kinh.

Tại quận Ngô Quyền đã phê duyệt phương án bồi thường đối với các tổ chức, quận đã kiểm kê được 28/102 hộ.

Quận Dương Kinh quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với 5 tổ chức và các cá nhân, tuy nhiên vẫn còn gặp vướng mắc khi chưa có hộ gia đình, cá nhân nào nhận tiền.

Tại quận Hải An, Sở Tài nguyên và Môi trường đang trình UBND thành phố Hải Phòng về giá đất cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân.

Quận Lê Chân đã kiểm kê xong 10/10 hộ dân và tổ chức, dự kiến ngày 29/4 quận sẽ phê duyệt phương án bồi thường.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1 đảm bảo khánh thành trước ngày 25/01/2022.

Với các kiến nghị của doanh nghiệp và các hộ dân không có cơ sở để giải quyết, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu quận Dương Kinh thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công khẩn trương di chuyển vật cản dưới lòng sông của trụ cầu phía Nam để đảm bảo tiến độ công trình…

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối nút giao Nam Cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Máng Nước, Quốc lộ 5 đang chậm tiến độ. Trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện An Dương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 46 hộ, trong đó có 16 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện vẫn còn vướng mắc chưa giải phóng được mặt bằng có liên quan đến diện tích đất của một số hộ dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu: Sở Tài chính rà soát giá đất, thống nhất phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt đối với 11 hộ, thực hiện giao đất có thu tiền, diện tích tái định cư 80m2.

Đối với các hộ dân có đất vừa ở vừa xây dựng nhà xưởng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu UBND huyện An Dương nghiên cứu điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *