(MK - ASEAN) - Theo dự báo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhu cầu nhà ở sẽ tăng cao. Dự báo nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025 là 21.866 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 5.605 tỷ đồng, người dân 16.260 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 là 33.500 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 7.168 tỷ đồng và người dân 26.332 tỷ đồng.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – ông Nguyễn Văn Hòa đã ký Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo dự báo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhu cầu nhà ở sẽ tăng cao. Kết quả khảo sát nhu cầu nhà ở, hiện nay người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã bắt đầu có nhu cầu về nhà ở chung cư, như: Các Khu công nghiệp tại huyện Châu Thành và Châu Thành A, nơi hiện có 8 Khu công nghiệp và 01 Cụm công nghiệp, có khả năng phát triển nhà ở chung cư để tiết kiệm quỹ đất, giảm giá thành mua nhà, thuê nhà cho người lao động. Qua đó ổn định nguồn nhân lực, ổn định sản xuất cho các công ty sử dụng người lao động tại các Khu, Cụm công nghiệp.

Khu vực ngoại thành thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy, khu vực các thị trấn và khu vực nông thôn, hầu hết các hộ dân khi được hỏi đều muốn sở hữu nhà ở riêng lẻ, do quỹ đất tại các khu vực này còn nhiều, giá thành hợp lý.

Dự báo đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân tối thiểu của tỉnh Hậu Giang đạt 26,5m2/người; đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu toàn tỉnh đạt 30,0m2/người.

Như vậy, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2020 – 2030 cần tăng thêm 7.072.709m2 sàn; trong đó giai đoạn 2020-2025 là 3.281.580m2 sàn; giai đoạn 2026-2030 là 3.791.129m2 sàn.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và hướng đến năm 2030

Dự kiến nhu cầu quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở giai đoạn 2020 – 2025 là 1.765,77ha, giai đoạn 2026 – 2030 là 685,12ha. Trong đó tập chung chủ yếu vào hình thức phát triển nhà ở thương mại, các khu đô thị, khu dân cư.

Dự báo nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025 là 21.866 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 5.605 tỷ đồng, người dân 16.260 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 là 33.500 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 7.168 tỷ đồng và người dân 26.332 tỷ đồng.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Hậu Giang có 12 dự án phát triển nhà ở đang triển khai thực hiện, với tổng diện tích đất 96,21ha, đáp ứng hơn 577.260m2 sàn nhà ở.

Phần lớn dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đều theo hình thức phân lô, bán nền; một số dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức xây dựng nhà ở riêng lẻ. Các dự án phát triển nhà ở góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở cho người dân lựa chọn, giải quyết một phần nhu cầu nhà ở của người dân.

Nhà ở thương mại chỉ chiếm một phần nhỏ so với lượng nhà ở hiện có trên toàn tỉnh, tất cả đều phát triển dưới dạng nhà ở riêng lẻ, một số dự án hỗn hợp cùng với kinh doanh dịch vụ.

Phát triển nhà ở thương mại theo dự án tạo cảnh quan khang trang, hiện đại; hình thành các khu đô thị mới, đồng bộ, có hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh như: Dự án Vincom Shophouse Hậu Giang, Khu đô thị Cát Tường Western Pearl…

Nhà ở thương mại phát triển đa dạng về kiểu dáng, không gian kiến trúc cũng như nâng cao tính thẩm mỹ về nội thất và ngoại thất, kiến trúc đẹp, hiện đại và công năng khá hoàn chỉnh.

Việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Trên địa bàn tỉnh chỉ có 05 dự án nhà ở xã hội có quy mô 1.715 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích sàn xây dựng 99.957m2. Đó là các dự án: Dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ) do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng H&B làm chủ đầu tư có quy mô 186 căn, trong đó có 149 căn nhà ở xã hội với diện tích sàn khoảng 7.440m2;

Dự án Nhà ở xã hội Thiên Lộc tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A do Công ty Cổ phần Thiên Lộc – Hậu Giang làm chủ đầu tư có quy mô 798 căn, trong đó có 673 căn nhà ở xã hội với diện tích sàn khoảng 33.650m2;

Dự án nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường 5, thành phố Vị Thanh do Công ty Cổ phần Ban liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ làm chủ đầu tư có quy mô 157 căn, trong đó có 126 căn nhà ở xã hội với diện tích sàn khoảng 14.067m2;

Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân vận hành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành do Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 làm chủ đầu tư có quy mô 128 căn với diện tích sàn khoảng 6.400m2;

Dự án Nhà ở cho chuyên gia và công nhân Lee&Man tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành do Công ty TNHH Giấy Lee&Man làm chủ đầu tư có quy mô 640 căn với diện tích sàn khoảng 38.400m2.

Ngoài ra, hiện nay UBND tỉnh Hậu Giang đã có chủ trương cho tiếp cận, đề xuất 03 dự án: Nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy; Nhà ở xã hội đường 3 tháng 2, khu vực 6, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy; Khu nhà ở cán bộ công nhân vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, tương lai sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội cho các đối tượng công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *