(MK-ASEAN) - Vừa qua, Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) để phát triển bền vững, cho hơn 80 đại biểu là cán bộ đang làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện và xã, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và trưởng ban nhân dân ấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – ông Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – ông Lê Sơn Hải cho rằng: Hậu Giang là một trong 9 tỉnh trong vùng ĐBSCL có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thực tế trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã bị tác động của BĐKH gây xâm nhập mặn và nước dâng ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Xuất phát từ thực tế đó, cùng với việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội gắn với BVMT, ứng phó với BĐKH, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về BVMT, ứng phó với BĐKH.

Thông qua Hội nghị tập huấn này, các đại biểu cần tăng cường chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn tại địa phương, thay đổi hành vi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác BVMT, đảm bảo an toàn đời sống, sức khoẻ cho đồng bào trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với đó là thảo luận các quy hoạch, chiến lược, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước về BVMT và BĐKH; giải pháp phòng, chống, hạn chế, thích ứng với BĐKH để phát triển kinh tế – xã hội; những vấn đề môi trường, công tác BVMT, ứng phó với BĐKH của địa phương và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc BVMT, ứng phó với BĐKH…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *