(TBMK) - Theo Sở NN&PTNT Hậu Giang, vụ lúa Đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh xuống giống 77.820ha, ước sản lượng cả vụ đạt khoảng 583.600 tấn, tăng 8.298 tấn so với cùng kỳ, tăng 29.200 tấn so với kế hoạch năm 2020.

 

Diện tích sản xuất lúa ở Hậu Giang ổn định trên 200.000ha/năm.

Các năm qua, tỉnh Hậu Giang đã ổn định diện tích trồng lúa 78.000ha, diện tích gieo trồng cả năm trên 200.000ha (trong đó vùng lúa chất lượng cao 32.000ha theo tiêu chí cánh đồng lớn), giảm khoảng 12.000ha so với năm 2013, năng suất bình quân 6,2 tấn/ha, tổng sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn/năm, tăng 8.000 tấn/năm.

Phần lớn diện tích trồng lúa kém hiệu quả không có đê bao chống lũ, nhỏ lẻ, phân tán trong các vườn cây ăn trái, khó cơ giới hóa đã được chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, rau màu hoặc kết hợp vụ 3 nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng 5 cánh đồng lớn với diện tích trên 2.588ha, phân bố tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy; xã Trường Long A, Trường Long Tây, huyện Châu Thành A; xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và phường Thuận An, thị xã Long Mỹ được cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch 100%. 

Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình hợp tác, liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với quy mô gần 12.000ha đất canh tác với hàng ngàn hộ tham gia…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *