(TBMK) – Sau khi dịch tả heo châu Phi lắng dịu, tại tỉnh Hậu Giang, việc tái đàn heo hiện nay khá chậm. Tổng đàn heo trước khi xảy ra dịch bệnh tả heo châu Phi trên 150.000 con, hiện đàn heo còn lại khoảng 85.000 con, trong đó số heo được các hộ chăn nuôi đăng ký thẩm định điều kiện tái đàn là trên 20.000 con.

Dịch tả heo Châu Phi tạm lắng nhưng việc tái đàn heo còn khá chậm

Được biết, nguyên nhân chính là do nguồn giống khan hiếm, việc tái đàn chủ yếu ở các trại nuôi gia công cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, việc tái đàn phần lớn ở các hộ có nuôi heo nái. 

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang, tới đây đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền và tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là các bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, heo tai xanh… 

Đồng thời, Chi cục sẽ tiếp tục thẩm định điều kiện công bố hết dịch tả heo châu Phi khi có đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, phối hợp hỗ trợ các huyện thực hiện thủ tục công bố hết dịch tả heo châu Phi thuộc phạm vi huyện, thị xã, thành phố và toàn tỉnh Hậu Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *