(TBMK) - Cuối tuần qua, thành phố Vị Thanh đã khởi động Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

Thành phố Vị Thanh đã tổ chức thi công đường Nguyễn Huệ nối dài.

Thành phố đã khởi công công trình đường Nguyễn Huệ nối dài thuộc địa bàn phường IV, có chiều dài 2,4km, có lộ giới từ 18,5-35m tùy theo đoạn. Tổng số có 154 hộ dân và 1 tổ chức tôn giáo bị ảnh hưởng, hiện nay đã cơ bản hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công. 

Tổng giá trị gói thầu hơn 45 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam phấn đấu thi công công trình hoàn thành trong 2 năm, sớm hơn 1 năm so với dự kiến ban đầu.

Được biết, Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh có vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022, với 4 hợp phần. Hợp phần 1, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực thu nhập thấp. Hợp phần 2, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1, 2, trong đó có công trình đường Nguyễn Huệ nối dài. Hợp phần 3, giải quyết tái định cư cho hộ bị ảnh hưởng. Hợp phần 4, hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *