(MK-ASEAN) – Sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) được chính thức ký kết vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Lon Don, Vương quốc Anh, Việt Nam và Vương quốc Anh đã hoàn tất thủ tục trong nước cho phép áp dụng tạm thời Hiệp định này kể từ ngày 31 tháng 12  năm 2020 (tức 6 giờ sáng ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, hai bên đã kết thúc đàm phán Hiệp định UKVFTA vào ngày 11/12/2020 tại Hà Nội 

Trong bối cảnh đại dịch Covid–19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo hai nước không thể có mặt trực tiếp để thực hiện việc ký kết theo thông lệ, do đó đã ủy quyền cho Đại sứ hai nước trực tiếp ký tại Anh.

Theo đó, Hiệp định gồm 9 điều khoản; 01 Phụ lục sửa đổi một số điều của lời văn EVFTA; 01 Nghị định thư và 01 thư song phương trao đổi giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Việc Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu và giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị kết thúc (ngày 31 tháng 12 năm 2020), việc áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA sẽ đảm bảo thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp trong khi hai bên tiếp tục hoàn thành các thủ tục trong nước phù hợp với các quy định của pháp luật mỗi bên.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thành các thủ tục trong nước để phê duyệt Hiệp định UKFTA, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Hiệp định, đồng thời triển khai việc xây dựng Kế hoạch thực thi nhằm đảm bảo tối đa cơ hội mang lại từ Hiệp định này, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *