(TBMK) - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có 30/47 mỏ được cấp phép khai thác trở lại…

Tỉnh Hòa Bình đã cấp phép khai thác trở lại cho 30/47 mỏ hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, khắc phục vi phạm về thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ, an toàn lao động và môi trường trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Sở Xây dựng cũng đang tiếp tục triển khai điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng 6 công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.