(TBMK) - Những tháng đầu năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã chủ động, tích cực triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Qua kiểm tra 289 vụ, xử lý 85 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 286 triệu đồng. Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 71 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lực lượng Kiểm lâm phát hiện xử lý 4 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; Thanh tra chuyên ngành phát hiện 10 vụ vi phạm trong lĩnh vực gian lận thương mại.

Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh.