(TBMK) - 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Hòa Bình tăng 14,4% so với cùng kỳ...

5 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Hòa Bình có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 14.838 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 39,68% kế hoạch năm.

Cụ thể: Nhóm sản xuất và phân phối điện, sản lượng điện sản xuất lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 3.934,74 triệu kWh, tăng 1,95% so với cùng kỳ, đạt 34,67% kế hoạch năm; sản lượng điện thương phẩm đạt 362,67 triệu kWh, tăng 10,11% so với cùng kỳ; mặt hàng may mặc sản xuất đạt 25,463 triệu sản phẩm, xi măng đạt 736.000 tấn, kết cấu thép đạt 1.187 tấn, điện tử đạt 186,246 triệu sản phẩm…