Vừa qua, UBND huyện Kim Bôi tổ chức lễ công bố xã Sào Báy đạt chuẩn NTM năm 2019.

Trong 9 năm xây dựng NTM, xã Sào Báy đã huy động nguồn lực trên 100 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Xã phát triển nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: trồng các loại dưa, rau, cây có múi. Nhờ đó, kinh tế có bước tăng trưởng khá, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, ANTT ổn định.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo là 9,41%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trên 25%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%; 100% hộ sử dụng điện lưới và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Toàn xã có 8/8 khu dân cư đạt làng văn hóa, 82% hộ đạt gia đình văn hóa…

Ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sào Báy trong xây dựng NTM, UBND tỉnh Hòa Bình đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019, tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 350 triệu đồng.

Giai đoạn 2020-2025, xã Sào Báy tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; đẩy mạnh phát triển sản xuất, cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất, chế biến và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất; huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM; nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh nông thôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *