(MK-ASEAN) - Theo Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức, để đạt được mục tiêu trên, thành phố cần sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành chức năng. Đặc biệt là sự tạo điều kiện về cơ chế, chính sách đặc thù về công tác cán bộ, nguồn lực, giải phóng mặt bằng, thu hút nhà đầu tư có năng lực triển khai dự án theo quy hoạch...

Bí thư Thành ủy Hòa Bình – ông Ngô Ngọc Đức, cho biết: TP.Hòa Bình là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Hòa Bình, được thành lập theo Nghị định số 126/2006/NĐ-CP, ngày 27/ 10/2006 của Chính phủ. Sau sáp nhập theo Nghị quyết số 830, thành phố có tổng diện tích tự nhiên 348,65 km2, quy mô dân số trên 136.000 người; gồm 19 đơn vị hành chính (10 phường, 9 xã).

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra: chỉ tiêu về tăng trưởng, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, thu ngân sách, xây dựng NTM, giảm nghèo; văn hóa, xã hội, bảm đảm an sinh cũng đạt được kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm.

Trong 5 năm, tổng nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH từ NSNN đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, tăng 9% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Trên địa bàn thành phố, nhiều dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo những tiền đề cơ bản xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II như: đường Hòa Lạc – TP Hòa Bình giai đoạn I; cầu Hòa Bình 3; Quảng trường Hòa Bình; dự án shophouse Vincom, phường Đồng Tiến; khu dịch vụ khách sạn và thương mại tổng hợp Định Nhuận…

Theo Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức, Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết xây dựng TP Hòa Bình đạt các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố xác định tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Giải pháp về vị trí và tính chất đô thị: Bên cạnh việc xác định TP Hòa Bình là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá – xã hội của tỉnh, cần cụ thể hóa vị trí và tính chất của thành phố trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và là trung tâm khu vực của vùng Tây Bắc, đô thị cửa ngõ, cầu nối giữa vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc.

Về phát triển KT-XH, tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hình thương mại, ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phát triển du lịch sinh thái, sân golf, du lịch tâm linh, khám phá tự nhiên và khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; ưu tiên phát triển CN-TTCN có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu gắn với xây dựng NTM.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và chủ động phối hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Tập trung đầu tư để hoàn chỉnh về hạ tầng khu công nghiệp Mông Hóa, Yên Quang, bờ trái sông Đà; cụm công nghiệp Tiên Tiến, Yên Mông, Dân Chủ để thu hút đầu tư. Xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư cho văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, xây dựng nhà ở xã hội.

Mục tiêu đến năm 2025, quy mô dân số thành phố Hòa Bình khoảng 250 nghìn người (bao gồm cả dân số quy đổi), trong đó, dân số đô thị khoảng 180 nghìn người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *