(TBMK) - Thời gian qua, bên cạnh công tác cải tạo, tu sửa ao, hồ, sửa chữa lồng cá được các địa phương trên địa bàn huyện Đà Bắc thực hiện tốt; lượng cá giống chuẩn bị đủ phục vụ cho công tác nuôi thả cá.

Huyện Đà Bắc phát triển nuôi trồng thủy sản

Tính đến tháng 9/2019, diện tích ao, hồ nuôi trồng thủy sản của huyện Đà Bắc là 82,75 ha. Đà Bắc đã phát triển được 1.909 lồng cá, đạt 100,47% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 100%. Sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 878 tấn, trong đó, đánh bắt 323,35 tấn, nuôi trồng 554,65 tấn. Số lồng cá phát triển tập trung nhiều tại các xã: Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Đồng Ruộng và rải rác tại một số xã khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *