(TBMK) - Theo Quyết đinh số 986/QĐ-BXD, ngày 20/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đây là cơ hội để Lương Sơn thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Lương Sơn là một huyện miền núi cửa ngõ phía Đông của tỉnh Hòa Bình. Trên địa bàn huyện có các tuyến QL6, QL21, đường Hồ Chí Minh chạy qua đã tạo cho Lương Sơn trở thành cầu nối giữa đồng bằng châu thổ sông Hồng với miền núi Hòa Bìn- Tây Bắc. Trên địa bàn huyện có nhiều loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao như: Đá vôi, đá xây dựng, đá bazan, quặng đa kim…; cảnh quan thiên nhiên môi trường có giá trị khai thác, phát triển các loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và khám phá hang động…

Thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV bao bồm: Khu vực nội thị có thị trấn Lương Sơn và hai xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch với diện tích 43,98 km2, quy mô dân số 38.738 người; khu vực ngoại thị gồm các xã: Lâm Sơn, Tân Vinh, Cư Yên với tổng diện tích 68,77 km2, quy mô dân số 13.100 người. Tổng diện tích khu đô thị loại IV Lương Sơn là 112,75 km2, quy mô dân số 51.838 người. Vùng trung tâm huyện Lương Sơn được công nhận đô thị loại IV đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân quyết tâm xây dựng Lương Sơn giàu mạnh hơn nữa, xứng tầm với vị thế của đô thị trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời, tạo động lực tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh Hòa Bình và cả vùng Thủ đô; tạo điều kiện cho thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện trong tương lai.

Những năm qua, huyện Lương Sơn đã chú trọng đến công tác thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn. Việc triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được thực hiện đúng theo quy định, đáp ứng chất lượng và tiến độ đề ra. Công tác quy hoạch, phát triển các khu dân cư, khu nhà ở mới trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư xây dựng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ tiếp tục được thúc đẩy, thông qua đó chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp diễn ra tương đối mạnh mẽ. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2016 – 2018 đạt những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,2%. Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 425 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43%. Huyện phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%…

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đô thị, huyện Lương Sơn đề nghị một số dự án sớm triển khai như: Dự án chỉnh trang sông Bùi đoạn qua thị trấn Lương Sơn, dự án đường tránh thị trấn Xuân Mai, bổ sung quy hoạch 02 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đang thi công còn thiếu vốn, chỉnh trang đô thị và chú trọng các vấn đề về hạ tầng như cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và xử lý nước thải, rác thải; sớm kêugọixãhộihóađầutưđốivớicácdựánđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như cấp nước, xử lý chất thải rắn đảm bảo phát triển bền vững và an sinh xã hội. Thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu còn thiếu, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị và ngoại thị, tập trung…

Việc Thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được công nhận là Đô thị loại IV là điều kiện để huyện tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, đồng thời sẽ là thời cơ thuận lợi để Lương Sơn phát triển mạnh hơn nữa về kinh tế – xã hội trong những năm tới đây, phấn đấu trong tương lai gần sẽ trở thành Thị xã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *