(TBMK) – Huyện Tân Lạc hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động và đào tạo nghề cho khoảng 1.000 lao động.


Tại phiên giao dịch việc làm năm nay có 26 đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng, trong đó có 21 doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong và ngoài tỉnh; 5 doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi du học và xuất khẩu lao động. Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 6.410 lao động.

thời báo mêkong

Thống kê sơ bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm, đã có khoảng 450 người tham dự phiên giao dịch, trong đó chủ yếu là đoàn viên thanh niên các xã vùng cao Quyết Chiến, Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn, Ngổ Luông và các em học sinh trường THPT Lũng Vân. Tham gia phiên giao dịch, người lao động được các doanh nghiệp phát tờ rơi, cung cấp thông tin về các chế độ đãi ngộ như lương, thưởng để người lao động lựa chon việc làm, học nghề phù hợp.

Thùy Chi