(TBMK) – 6 tháng đầu năm 2019, giá trị trồng trọt của huyện Yên Thủy đạt 290,64 tỷ đồng, tăng 7,73% so với cùng kỳ; giá trị chăn nuôi đạt 224,80 tỷ đồng, tăng 9,16%...

Những năm qua, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai, thực hiện tại Yên Thủy, cụ thể là chính sách cải tạo vườn tạp; hỗ trợ phát triển hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình; chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; hỗ trợ chăn nuôi theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 11/9/2018; hỗ trợ phát triển làng nghề, nghề truyền thống…

Các chính sách trên đã phát huy hiệu quả khi huyện Yên Thủy cải tạo được 229,69ha vườn tạp, trong đó có 159,19ha theo đề án của tỉnh, 70,5ha nhân rộng; huyện đã mở rộng diện tích cây có múi được gần 600ha cho hiệu quả kinh tế cao; nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã được hình thành tiêu biểu như: Liên kết tiêu thụ mía nguyên liệu với Công ty CP mía đường Hòa Bình và mía đường Việt Đài với diện tích trên 600ha; liên kết tiêu thụ cà gai leo với Hợp tác xã (HTX) nông lâm nghiệp Bảo Hiệu, Công ty Solavina; liên kết trồng và tiêu thụ bí xanh với HTX nông lâm nghiệp Bảo Hiệu; liên kết trồng và tiêu thụ ớt sừng bò với Công ty CP đầu tư quốc tế Thiên An…

Trang trại nông nghiệp hữu cơ tại xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy)

Hiện Yên Thủy có 22 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 27 tổ hợp tác. Các HTX, tổ hợp tác đã phát huy vai trò trong việc triển khai xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương, tăng cường và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo uy tín tiêu thụ. Trên cơ sở những sản phẩm nông nghiệp lợi thế, các xã, thị trấn đã chủ động chuyển đổi, tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị với nhóm sản phẩm chủ lực như gà đồi, lợn bản địa, bí xanh, cây dược liệu…

6 tháng đầu năm 2019, giá trị trồng trọt của huyện đạt 290,64 tỷ đồng, tăng 7,73% so với cùng kỳ; giá trị chăn nuôi đạt 224,80 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ. Huyện Yên Thủy phấn đấu xây dựng thêm 3 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng 3 sản phẩm OCOP và thành lập mới 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2019.