(MK - ASEAN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình - ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng, thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quan trọng.

Về hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 49 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang hoạt động, trong đó, có 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 53%), còn lại là doanh nghiệp địa phương (chiếm 47%). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh (hơn 80%).

Mặt hàng xuất khẩu được phân thành 5 nhóm: Nhóm hàng điện tử (10 doanh nghiệp), nhóm hàng dệt may (17 doanh nghiệp), nhóm hàng kim loại (1 doanh nghiệp), nhóm hàng nông sản (7 doanh nghiệp) và nhóm hàng hóa khác (14 doanh nghiệp). Nhóm hàng điện tử, dệt may đóng góp chính vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Nhóm hàng nông sản có tăng trưởng trong thị phần về mặt hàng xuất khẩu song còn ít và giá trị thấp, chủ yếu tập chung vào mặt hàng chế biến lâm sản.

Thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu vào những thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… Các doanh nghiệp đã phát triển mở rộng thêm một số thị trường mới mà Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự do như: Thị trường các nước thành viên của Hiệp định CPTPP, thị trường Canada, thị trường Ấn Độ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình – ông Nguyễn Văn Toàn cho biết, hàng năm, tỉnh đều ban hành và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch xúc tiến thương mại; xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng thời tổ chức quảng bá, phổ biến chính sách khuyến khích về đầu tư và cung cấp một số hình ảnh về hoạt động thương mại, du lịch nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh và đầu tư của doanh nghiệp Hòa Bình ra nước ngoài.

Ngoài ra, tỉnh cũng chủ động tiếp xúc làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đại sứ quán các nước tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đào tạo hợp pháp, các đối tác nước ngoài vào Việt Nam có hoạt động liên quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin, nghiên cứu, dự báo, định hướng phát triển thị trường, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa của tỉnh và doanh nghiệp…

Nhờ những bước đi chủ động, linh hoạt, sau 30 năm tái lập, tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong công cuộc đổi mới, trong đó phải kể đến dấu ấn công tác đối ngoại với chủ trương tăng cường mối quan hệ với nước ngoài, tổ chức quốc tế, các tỉnh bạn và các hoạt động ngoại giao nhân dân… để tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho đầu tư phát triển.

Tỉnh Hoà Bình đã và đang thực hiện tốt các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký với các tổ chức, cơ quan, tỉnh bạn như các tổ chức: World Vision; ChildFund; AOP; AEA; Ngân hàng Tái thiết Đức; Quỹ phát triển Kinh tế Arab; Công ty TNHH Tư vấn KV; Công ty TNHH Xây dựng Hanbaek; 2 tỉnh Louangphabang, Houaphanh (Lào); tỉnh TUV (Mông Cổ); tỉnh Jeollabuk, quận Ulju – thành phố Ulsan (Hàn Quốc).

Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc các cam kết, đúng quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, tạo được mối quan hệ tốt với đối tác nhằm thu hút đầu tư, tăng cường thêm viện trợ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 50 chương trình, dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ 15,8 triệu USD. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại 10/10 huyện, thành phố, chủ yếu ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, góp phần tạo lực đẩy phát triển.

Giai đoạn 2016-2020, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh Hòa Bình tăng trưởng trung bình 28,5%/năm. Nếu như năm 2016, kim ngạch xuất khẩu mới đạt 340 triệu USD thì đến năm 2020 đã tăng lên 1.032 triệu USD và 8 tháng năm 2021 ước đạt 716,363 triệu USD, tăng 12,85% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 618,917 triệu USD, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *