(TBMK) - Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) tại huyện Lạc Sơn. Để thực hiện mục tiêu này, Lạc Sơn thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với XD NTM để giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững.

*Từ đẩy mạnh phát triển kinh tế…

Huyện Lạc Sơn nằm ở phía Nam tỉnh Hòa Bình, huyện có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác không tập trung, chiều dài đường giao thông nhiều, mức thu nhập của người dân còn thấp. Do đó, việc huy động nguồn lực để XD NTM gặp không ít khó khăn bởi diện tích đất canh tác manh mún, cơ sở hạ tầng đang còn thiếu. Để thực mục tiêu XD NTM và nâng cao thu nhập cho nhân dân, huyện Lạc Sơn đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với XD NTM. 6 tháng đầu năm 2019, Lạc Sơn đã chuyển đổi diện tích từ đất lúa sang các loại cây khác là 559.33ha, trong đó: Trồng ngô 151.33ha, cây mía 163ha, cây bí xanh 16ha, dưa hấu 21ha… Thực hiện kế hoạch cải tạo vườn tạp năm 2019, những tháng đầu năm, huyện đã cải tạo được 107,4ha/ 200ha kế hoạch năm, trong đó tập trung cải tạo chuyển sang trồng cây có múi như Cam, Bưởi, Quýt, Táo… Lạc Sơn cũng đã thực hiện đổi thửa được 134,45ha và dồn điền được 30ha. Đến hết ngày 15/5/2019, Lạc Sơn đã trồng được 375ha/ 850ha rừng theo kế hoạch năm 2019, khai thác rừng trồng toàn huyện được 155ha, năng xuất gỗ khai thác bình quân 50m3/ha.

Về chăn nuôi, hiện toàn huyện Lạc Sơn có 136.401 con gia súc và gia cầm. Lạc Sơn đã chủ động tổ chức tiêm phòng vác xin đồng thời tổ chức phòng chống đói, rét và dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ngày 30/4/2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên được phát hiện tại xã Yên Phú, huyện đã ban hành Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 04/05/2019 về công bố dịch bệnh, đã tổ chức 03 chốt kiểm dịch khẩn cấp tại các tuyến đường trong địa bàn xã Yên Phú hạn chế người đi lại, phun khử trùng tiêu độc tất cả các loại phương tiện đi qua chốt, nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra khỏi địa bàn… đến thời điểm hiện tại, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa phát sinh thêm, Lạc Sơn vẫn đang duy trì tổng hợp các biện pháp phòng chống dịch cho đến 30 ngày tính từ khi phát hiện con lợn cuối cùng bị bệnh.

Huyện Lạc Sơn hiện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM

*… Đến xây dựng Nông thôn mới

Trong những năm qua, huyện Lạc Sơn đã thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh để xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Từ năm 2016 đến 2018, huyện Lạc Sơn đã cứng hóa được 554,8km/ 1.940,5km, bằng 28,5%; hệ thống kênh mương được kiên cố hóa là 340km/ 901km, bằng 38%. Cùng với đó huyện đã tích cực xóa nhà tạm cho các hộ gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo khó khăn được vay vốn về nhà ở, qua đó đã cải tạo, nâng cấp và làm mới được 647 nhà tình nghĩa, hiện toàn huyện có 20.235/ 33.147 nhà đạt chuẩn, bằng 61%. Huyện đã đầu tư xây dựng 7 nhà văn hóa xã và nâng cấp Khu thể thao của 6 xã; hỗ trợ đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp 64 nhà văn hóa xóm. Huyện Lạc Sơn hiện hiện có 78 đơn vị trường, trong đó 32 trường đạt chuẩn, đạt 41%; tỷ lệ số phòng học kiên cố đạt 69,7%, bán kiên cố là 18,2%, phòng tạm là 12,1%…

Các cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế được tăng cường đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như chương trình tiêm chủng mở rộng; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em… được thực hiện có hiệu quả, người dân đã được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao tại chỗ, giảm chi phí cho người bệnh, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe cho người dân vùng nông thôn. Tỷ lệ người dân tham gia các loại Bảo hiểm y tế đạt 96,12%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi mắc suy dinh dưỡng thể thấp còi đạt 15,9%.

Hiện Lạc Sơn có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 11,5 tiêu chí/ một xã. Năm 2019, huyện Lạc Sơn phấn đấu đưa xã Thương Cốc đạt chuẩn NTM. Trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn sẽ tiếp tục tập chung rà soát, đánh giá các tiêu chí trong XD NTM ở các xã, đồng thời lồng ghép, phân bổ các nguồn vốn, chương trình, dự án để đầu tư cho XD NTM. Phát triển các mô hình sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, các tổ hợp tác… từ đó dần hình thành, phát triển thành các Hợp tác xã; thu hút, ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất cho các khu vực còn có điều kiện kinh tế khó khăn, tập trung vào tự tạo việc làm tại chỗ để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân…