(MK - ASEAN) - Ngày 14/7/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg công nhận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT kiểm tra, thẩm định huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Lương Sơn là huyện miền núi cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Toàn huyện có 19 xã, 1 thị trấn, có 146 thôn, xóm, tổ dân phố; dân số trên 99 nghìn người, trong đó dân tộc Mường chiếm 64%, dân tộc kinh 32%, các dân tộc khác chiếm 4%.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong những năm qua, huyện Lương Sơn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM.

Kết quả, sau 10 năm huyện Lương Sơn đã có 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Cơ sở hạ tầng có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm.

Huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, 100% tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch; hệ thống thủy lợi tưới tiêu được kiên cố chiếm 52,79%; 100% các thôn xóm trên địa bàn huyện đều có điện lưới Quốc gia, tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên đạt 100%.

Các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục đều đạt chuẩn; huyện có 3/4 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tiếp tục mở rộng sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ, lúa chất lượng cao, nhiều nhãn hiệu tập thể, sản phẩm OCOP được chứng nhận, xếp hạng.

Tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Trong 10 năm xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã huy động được trên 3.131 tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó huy động nhân dân đóng góp trên 317 tỷ đồng ( chiếm 10%). Huyện bước đầu thực hiện được mục tiêu là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng 63,1%; thương mại – dịch vụ 24,8%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 12,1%. Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp 2,2 lần so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 372 tỷ đồng, tăng 242 tỷ so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 81,9 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%, thị trấn Lương Sơn và 5 xã vùng phụ cận được công nhận đạt đô thị loại IV. Huyện Lương Sơn được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch).

Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Lương Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *