(MK - ASEAN) - Chương trình OCOP là sân chơi để khẳng định bản lĩnh, kiến thức và sự sáng tạo. Chất lượng, hiệu quả kinh tế của sản phẩm là những yếu tố quan trọng để quyết định thành công của chương trình…

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 70 sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên; các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chương trình OCOP được đánh giá như làn gió mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn và là giải pháp quan trọng để tỉnh thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Ảnh minh hoạ

Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện hấp dẫn, thú vị về sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và chủ thể trong khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Không chỉ vậy, phía sau chất lượng, lợi nhuận kinh tế, các sản phẩm OCOP còn chứa đựng giá trị văn hóa, giá trị nhân văn.

Theo ông Nguyễn Huy Nhuận – Giám đốc Sở NN&PTNT Hòa Bình, thời gian tới, để phát triển và nâng tầm sản phẩm OCOP, cần xây dựng chính sách hỗ trợ chủ thể có sản phẩm đã được chứng nhận OCOP và sản phẩm tiềm năng tham gia chu trình OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu đến hết năm 2021 có thêm ít nhất 20 danh mục sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, 1 sản phẩm đạt 5 sao, 20 sản phẩm đạt 4 sao, 14 sản phẩm đạt 3 sao. Có 40 chủ thể đăng ký tham gia. Triển khai xây dựng điểm, trung tâm quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện…

Để đạt được mục tiêu đề ra trước hết cần tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP trên phạm vi toàn tỉnh, để người dân, các tổ chức KT-XH thấy được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn khi thực hiện chương trình. Đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, tuyên truyền thường xuyên, liên tục từ cấp tỉnh, huyện, xã, đến các khu dân cư; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện chương trình.

Củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia. Hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình thông qua việc thành lập mới các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển làng nghề theo hướng có sự tham gia của cộng đồng, như thêm số thành viên, cổ đông, chuyển đổi loại hình cơ sở sản xuất thành hợp tác xã, doanh nghiệp.

Mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh đối với HTX, doanh nghiệp có điều kiện, năng lực đưa vào sản xuất sản phẩm mới trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm, khai thác tối đa điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, nhân lực, nguyên liệu… theo nhu cầu thị trường.

Đẩy mạnh kết nối tổ chức kinh tế tham gia chương trình với nhà tư vấn, thúc đẩy mối quan hệ đối tác theo nguyên tắc cùng có lợi. Hỗ trợ tổ chức tham gia Chương trình OCOP nâng cao chất lượng quản trị, duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm…

Song song với công tác tuyên truyền, củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP.

Xây dựng, triển khai hỗ trợ các tổ chức kinh tế ứng dụng KHCN đối với sản phẩm OCOP theo hướng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, xây dựng tiêu chuẩn hóa sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Chú trọng công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm OCOP tại các địa phương đối với những sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng.

Đối với sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, khuyến khích chủ thể sản xuất áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa để khẳng định chất lượng sản phẩm, lan tỏa thương hiệu OCOP trong và ngoài tỉnh…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *