(MK - ASEAN) - Nông nghiệp của huyện tạo được bước ngoặt trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Cùng với đó, vai trò khoa học công nghệ được phát huy mạnh mẽ trong ứng dụng vào sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích canh tác - Chủ tịch UBND huyện Cao Phong – ông Quách Văn Ngoan nhận định.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, so với năm 2015, diện tích cây ăn quả có múi của huyện hiện tăng 1,77 lần, sản lượng niên vụ 2019-2020 đạt trên 36.000 tấn, tăng gấp 1,8 lần, vượt 14.000 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội; diện tích mía 2.703,2ha, đạt 108% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, trong đó, đã phát triển 81,34ha mía nuôi cấy mô, cải tạo 1.458,9ha vườn tạp, tăng 301,9ha.

Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi phát triển ổn định, một số dự án chăn nuôi trâu sinh sản, vỗ béo… bước đầu đi vào hoạt động, góp phần tăng tỷ trọng chăn nuôi. Toàn huyện duy trì gần 13ha mặt nước nuôi trồng thủy sản với 638 lồng cá.

Cam Cao Phong là một trong những nông sản chủ lực của địa phương

Kinh tế nông nghiệp đã đóng góp quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đến năm 2020, huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, xã Dũng Phong đạt chuẩn NTM nâng cao, có 7 khu dân cư NTM kiểu mẫu, bình quân mỗi xã đạt 15,5 tiêu chí.

Được biết, HTX Hà Phong – một trong những điển hình của huyện Cao Phong đang triển khai mô hình “Cam hữu cơ theo chuỗi sản xuất và chế biến ra các sản phẩm từ quả cam tươi”.

Ông Đặng Văn Ghi – Giám đốc HTX Hà Phong cho biết: Ngay từ khi thành lập, HTX đã lựa chọn sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm VietGAP, hiện tại xúc tiến chuyển đổi mô hình theo hướng hữu cơ. Ngoài sản xuất cam quả, HTX có 1 xưởng chế biến đặt tại xóm Môn. Dự kiến cuối năm nay sẽ đưa vào hoạt động nhà máy với công suất 35.000 – 50.000 tấn nguyên liệu/năm, với dây chuyền công nghệ chế biến của Italia, công nghệ bảo quản của Nhật Bản.

Hiện nay, trong các sản phẩm chế biến của HTX, có 4 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, gồm: cam quả và nước cam tươi lên men xếp hạng 4 sao, nước cốt cam và mứt ruột cam xếp hạng 3 sao.

Giai đoạn 2020-2025, huyện Cao Phong đã đề ra chương trình hành động cụ thể, theo đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất, tập trung phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương. Sản xuất nông sản an toàn gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa và truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời phát triển các cánh đồng lớn liên kết chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế trang trại gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, HTX phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức chỉ đạo xây dựng HTX, tổ hợp tác, các hình thức liên kết, hợp tác gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp về nông thôn, tham gia xây dựng NTM, thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *