Hòa Bình: Tăng 9 bậc về chỉ số cải cách hành chính

(TBMK) - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, theo đó Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hòa Bình tăng 9 bậc so với năm 2017, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố (năm 2017, Hòa Bình xếp ở vị trí thứ 55).

Trong đó, chỉ số công tác chỉ đạo điều hành đứng thứ 51; chỉ số tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đứng thứ 41; cải cách thủ tục hành chính đứng thứ 32; cải cách tổ chức bộ máy đứng thứ 39; về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đứng thứ 52; cải cách tài chính công đứng thứ 21; hiện đại hóa nền hành chính đứng thứ 48.

Đặc biệt, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số Papi) của tỉnh Hòa Bình đứng thứ 26 và điểm tác động cải cách hành chính với phát triển KT – XH tỉnh đạt trên 3,5 điểm…