(MK – ASEAN) – Năm 2020, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) của tỉnh Hòa Bình được Chính phủ giao gần 4.422 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn đã được HĐND tỉnh thông qua trong kế hoạch đầu tư công gần 4.299 tỷ đồng.

Tính đến ngày 6/11/2020, số kế hoạch vốn đã giải ngân của Hòa Bình đạt 2.187,5 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 49,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian qua, công tác giải ngân kế hoạch VĐTC năm 2020 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh Hòa Bình đã giải ngân đạt 1.153,2 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 54,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; vốn ngân sách T.Ư trong nước giải ngân 953,8 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và Thủ tướng giao; vốn nước ngoài ODA giải ngân 110,5 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch vốn giao; vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn thu ngân sách T.Ư năm 2018 giải ngân 80,4 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình – ông Bùi Văn Khánh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gói thầu mua sắm thiết bị, nhất là mua sắm thiết bị từ nước ngoài chưa thể thực hiện, đã khiến tỷ lệ giải ngân thấp.

Bên cạnh đó, một số nguồn vốn mới được giao bổ sung từ tháng 6, tháng 7/2020, nên khối lượng thực hiện, giải ngân còn thấp, đặc biệt là các dự án khởi công mới, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn thu từ xổ số kiến thiết, thu từ sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch được duyệt…

Đối với vốn ODA, do áp dụng quy định mới của Chính phủ nên quy trình điều chỉnh chủ trương, gia hạn thời gian giải ngân của Hiệp định vay của một số dự án mất nhiều thời gian. Tại một số dự án không thể thực hiện, giải ngân do vướng mắc về thủ tục thanh toán.

Sở KH&ĐT Hòa Bình đã phối hợp các chủ đầu tư rà soát, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT hoàn trả 321,6 tỷ đồng vốn nước ngoài về ngân sách TW.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình – ông Bùi Văn Khánh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo các biện pháp, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn giao đảm bảo kế hoạch đề ra, đến ngày 31/12/2020 đạt 100%, nhất là đối với dự án đến nay có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 30%, hoặc chưa giải ngân.

Đồng thời, tăng cường quan tâm, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; vốn nước ngoài ODA, vốn dự phòng chung ngân sách TW…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *