(MK - ASEAN) - Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của tỉnh Hòa Bình có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng KTXH ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại.

Hòa Bình khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với rất nhiều khó khăn, trở ngại do điểm xuất phát của các xã thấp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Hòa Bình đã sớm nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội (KTXH), thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn tại 191 xã trên toàn tỉnhHòa Bình, so sánh với bộ tiêu chí NTM năm 2011, mới có hai xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới năm tiêu chí. Số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá mới đạt 4,4 tiêu chí/xã. Các tiêu chí chưa đạt đều là những tiêu chí hết sức khó khăn, cần nguồn lực lớn, như: giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, hộ nghèo… Thu nhập bình quân khu vực nông thôn mới đạt 8,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn tới 31,51%.

Xác định rõ quan điểm, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hoà Bình luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thực hiện chương trình. Các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc với quyết tâm chính trị cao.

Đặc biệt, chủ thể chính thực hiện chương trình là cộng đồng dân cư và dựa vào nội lực của nhân dân nên mọi việc luôn được triển khai thực hiện công khai, dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ.

Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” đã được các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng. Từng huyện, thành phố và các xã đã cụ thể hoá bằng việc phát động các phong trào thi đua gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua các phong trào, mỗi địa phương luôn coi trọng nhân rộng các điển hình và những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm lan tỏa trên diện rộng.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình đã sát sao chỉ đạo thực hiện thường xuyên, tập trung cao và phải đặt lên hàng đầu đối với công tác tuyên truyền, vận động để giúp cán bộ, nhân dân có nhận thức đúng về chương trình. Từ đó thay đổi nếp nghĩ, cách làm, dần khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, theo đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao…

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn tỉnh Hòa Bình đã nâng cấp, sửa chữa, xây mới, cứng hóa trên 4.000km đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm, đường ngõ xóm, bản và nội đồng, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa lên hơn 6.110km; xây mới, sửa chữa nâng cấp, kiên cố hóa được 788km kênh mương nội đồng, nâng tổng số km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa lên 1.731km, từng bước đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu và phục vụ sản xuất. Đồng thời, trong tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa, xây mới 514 công trình trường học; trên 700 công trình cơ sở vật chất văn hóa; gần 60 công trình hạ tầng thương mại nông thôn; 80 công trình trạm y tế…

Những năm qua, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, các huyện, thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện trên 1.900 mô hình phát triển sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn…, với kinh phí hỗ trợ từ các nguồn vốn là 367 tỷ đồng; từ nguồn vốn Chương trình nông thôn mới đã hỗ trợ 32 dự án liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí 26.514 triệu đồng. Trong tỉnh bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hoá, điển hình như các vùng sản xuất cây ăn quả có múi, vùng sản xuất rau an toàn, vùng trồng cây dược liệu, trồng mía, nhãn…

Có thể nói, điểm sáng trong xây dựng NTM ở tỉnh Hoà Bình chính làsự chung sức, đồng lòng của người dân. Minh chứng thuyết phục là trong giai đoạn 2010 – 2019, toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp được 2.468,57 tỷ đồng, trong đó, đóng góp bằng tiền được 109,72 tỷ đồng; huy động hơn 2.409.000 ngày công lao động; các hộ gia đình đã hiến hơn 979.300 m2 đất; đóng góp vật tư, vật liệu, máy móc… quy đổi bằng tiền được 2.306 tỷ đồng; vốn huy động từ các nguồn khác được 52,36 tỷ đồng.

Từ sự đồng lòng, vượt khó của cả hệ thống chính trị, đến hết năm 2019, toàn tỉnh Hoà Bình đã có 88/191 xã đạt chuẩn NTM, bằng 46% tổng số xã. Bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã, tăng bình quân 10,6  tiêu chí/xã so với năm 2011; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Đáng phấn khởi là nhiều tiêu chí khó do cần nguồn lực lớn đã được nhiều xã nỗ lực đạt được, như: đã có 112/191 xã đạt tiêu chí về giao thông; 178 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi; 100% xã đạt tiêu chí về điện; 185 xã đạt tiêu chí hạ tầng thương mại; 97 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 128 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *