(MK - ASEAN) - Vừa qua, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức hội nghị xét, công nhận huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đạt chuẩn NTM năm 2019.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định TW phát biểu Kết luận hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chương trình NTM, đến hết năm 2019, huyện Lương Sơn đã đạt được những kết quả nổi bật: Có 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn của huyện được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/ người/ năm. Hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Huyện bước đầu thực hiện được mục tiêu là vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng 63,1%; thương mại – dịch vụ 24,8%; nông, lâm, nghiệp, thuỷ sản 12,1%. Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp 2,2 lần so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 372 tỷ đồng, tăng 242 tỷ đồng so với năm 2015… Huyện Lương Sơn được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch). Lương Sơn không có nợ đọng xây dựng cơ bản xây dựng NTM…

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định TW để xét công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019, kết quả 100% các thành viên nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – ông Trần Thanh Nam đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Lương Sơn. Đồng thời đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục ưu tiên nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, HTX, xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí môi trường, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *