(TBMK) - Hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ với phương châm “Hợp lực - Đổi mới - phát triển” đã và đang xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

6 tháng đầu năm 2019, Hội đã kết nạp được thêm 7 hội viên mới, đặc biệt, một thành viên của Hội đã được lựa chọn là đại biểu xuất sắc đại diện của Việt Nam tham dự Hội thảo thanh niên ASEAN về thương mại điện tử tại Thái Lan.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ phối hợp với một số cơ quan, đoàn thể huyện Phù Ninh khánh thành và bàn giao “Nhà nhân ái” cho gia đình anh Bùi Văn Chiến, ở khu 6, xã Lệ Mỹ thuộc đối tượng hộ nghèo

Hội cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ những doanh nghiệp gặp khó khăn, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách và đồng hành với các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.