(TBMK) – Theo anh Nguyễn Tường Nam- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, tỉnh vốn thuần nông nhưng chưa có doanh nghiệp chủ lực về lĩnh vực này. Số lượng doanh nghiệp Vĩnh Long ít, doanh nghiệp lớn càng ít. Tài nguyên chưa được khai thác tốt; các thương hiệu bản địa, đặc sản, giá trị văn hóa… chưa được khai thác hết.


Đại diện Hội phân tích, nhà đầu tư dựa trên một số ưu thế về mặt bằng, nguồn lao động, ưu đãi về đất đai chẳng hạn… nhưng cộng với những yếu tố khác như các dịch vụ hỗ trợ (như bảo trì thiết bị, phụ tùng…) thì tỉnh rất thiếu khiến tăng chi phí, kéo theo doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghiệp cũng thấp. Những vấn đề đó khiến Vĩnh Long bị bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.

Theo anh Nguyễn Tường Nam, Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long có một số doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ nguồn lực hỗ trợ các bạn thanh niên khởi nghiệp. Đến nay, Hội có hơn 60 hội viên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hơn 10.000 hội viên, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 3 triệu lao động, tạo ra giá trị hơn 30 tỷ USD.

thời báo mêkong
Anh Nguyễn Tường Nam, Chủ tịch Hội DN Trẻ Vĩnh Long

Tuy nhiên, chúng tôi cũng băn khoăn rằng, riêng sản phẩm của Samsung trong năm 2017 cũng đã tạo ra giá trị trên 65 tỷ USD- hơn gấp đôi giá trị tạo ra của hội. Để tạo ra một sự thay đổi lớn, lực lượng doanh nhân hiện có và các bạn trẻ đang ấp ủ khởi nghiệp rất cần nuôi dưỡng niềm tin.

Như vậy, các cấp ngành ở tỉnh Vĩnh Long cần tập trung lại mục tiêu, lĩnh vực trọng tâm. Sau khi đã xác định lĩnh vực trọng tâm cần cụ thể hóa bắt đầu từ đâu, chuyện gì làm trước, chuyện gì làm sau- giống như một kế hoạch kinh doanh cụ thể. Có sự cam kết mạnh mẽ, ổn định về chính sách lâu dài, hỗ trợ mạnh mẽ, tới nơi tới chốn… Điều kiện tốt thì doanh nghiệp sẽ hành động, sẽ tự đứng ra “làm nên chuyện”.

Ngô Tuấn