(TBMK) - Chiều 10/12, tại thành phố Hưng Yên, Bộ TN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng giai đoạn sau năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu (ảnh: Phùng Nguyện)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 sau 10 năm triển khai đã đạt được những thành tựu to lớn, trên mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội khu vực nông thôn. Cả nước, đã có nhiều địa phương xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, hình thành các mô hình sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và bảo vệ an ninh chính chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nên công tác quán triệt và triển khai thực hiện nội dung môi trường đã được các cấp từ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn thể người dân thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2010-2015, các địa phương đã coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường (BVMT) và đã chỉ đạo quyết liệt các huyện, xã huy động sự tham gia của nhiều bên liên quan vào BVMT, đặc biệt là phát huy vai trò của cộng đồng; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về BVMT. Phát triển công nghiệp, dịch vụ, sản xuất kinh doanh tại nhiều địa phương đã gắn liền công tác BVMT. Điển hình như các tỉnh Bến Tre, Thái Nguyên, Trà Vinh, Sóc Trăng đã ban hành văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa tiêu chí môi trường và hỗ trợ các xã điểm trong việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Giai đoạn 2016-2020, công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương trong xây dựng NTM có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực cũng như tập chung chỉ đạo triển khai quyết liệt. Từ đó, công tác đầu tư cho môi trường cũng đã được quan tâm đáng kể. Bên cạnh đó, có nhiều địa phương đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định chuyên đề riêng về BVMT. Bộ TN&MT đã tích cực trong việc đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện nội dung xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, với vai trò là cơ quan đầu mối hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm…

Quang cảnh hội nghị (ảnh: Phùng Nguyện)

Định hướng nhiệm vụ BVMT trong xây dựng NTM giai đoạn sau 2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức khẳng định, mục tiêu và tiêu chí đã đạt được của giai đoạn trước sẽ được nâng cao và duy trì tính bền vững. Các địa phương chủ động phân bổ nguồn lực, quan tâm đầu tư cho môi trường, tập trung vào hạ tầng thu gom xử lý chất thải, thoát nước. Nâng cao hạ tầng môi trường cho các cụm công nghiệm và khu sản xuất, chăn nuôi tập trung. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng về BVMT…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *