(MK - ASEAN) - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa 2020.

Với phương châm “Doanh nghiệp thành công – Thanh Hóa phát triển”, Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong nước và của tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, cần nguồn lực rất lớn và tinh thần doanh nhân vượt qua thử thách để thúc đẩy phát triển.

Tham dự hội nghị có Đ/c Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương và sự tham gia của các đại biểu cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu tư vào 05 lĩnh vực (Công nghiệp; hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; du lịch; nông nghiệp; y tế).

Với phương châm “Doanh nghiệp thành công – Thanh Hóa phát triển”, tỉnh Thanh Hóa luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến ng- hiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư và quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ hội nghị, có 34 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư, với tổng mức đầu tư tương đương 15 tỷ USD. Trong đó: Có 19 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 56.800 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ USD (trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 22.300 tỷ đồng; phát triển hạ tầng, đô thị là 25.500 tỷ đồng; du lịch là 7.340 tỷ đồng; nông nghiệp và y tế là 1.600 tỷ đồng).

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Hội nghị hôm nay là sự kiện hết sức quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong nước và của tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, cần nguồn lực rất lớn và tinh thần doanh nhân vượt qua thử thách để thúc đẩy phát triển.

Để phát huy có hiệu quả cao nhất tiềm năng, lợi thế, phấn đấu năm 2020 đạt kết quả cao nhất về phát triển kinh tế – xã hội và đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, cùng với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thực hiện tốt một số công việc trọng tâm như: Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch và Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 trình Bộ Chính trị.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Chính phủ, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau… Đề cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; trách nhiệm với xã hội và cộng động, bảo đảm phát triển bền vững; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, hài hòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *