(MK - ASEAN) - Các dự án (DA) nhà ở thương mại (NƠTM) quy mô nhỏ hơn 2 ha tại Hà Nội và TP.HCM phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) hoặc nộp tiền giá trị tương đương - Là kiến nghị mới đây của Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA).

Theo đây –  HoREA kiến nghị gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM xem xét sửa đổi một số vướng mắc, bất cập tại Nghị định số 49/2021 ngày 1/4 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015 về phát triển và quản lý NƠXH. Theo HoREA, Nghị định số 49/2021 có quy định mới, chủ đầu tư DA nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị đặc biệt và loại I, hoặc dưới 5 ha đối với đô thị loại II, III không phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH. Quy định này khác so với Nghị định số 100/2015, yêu cầu tất cả dự án NƠTMhà ở thương mại không phân biệt quy mô diện tích đều phải dành quỹ đất để phát triển NƠXH.

Theo HoREA: Quy định mới kể trên không phù hợp với Luật Nhà ở 2014 và có thể dẫn tới tình trạng không công bằng giữa các DA BĐS. Cụ thể là, Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 quy định, tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và III, chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất DA đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH.

HoREA kiến nghị sửa quy định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại diện tích dưới 2 ha tại các đô thị đặc biệt và loại I, hoặc dưới 5 ha đối với đô thị loại II, III không phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Ảnh: T.L.

Với các loại đô thị còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất DA xây dựng NƠXH. Thực tế – Luật Nhà ở 2014 quy định tất cả chủ đầu tư DA tại các đô thị đều phải dành một phần diện tích đất để xây dựng NƠXH. Điều này cũng được quy định rõ trong Điều 5 Nghị định số 100/2015 cũ. Tuy nhiên, Điều 5 mới tại Nghị định sửa đổi lại quy định dự án NƠTM nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I, hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và III không phải dành quỹ đất 20% để xây NƠXH và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của DA. Có nghĩa là các DA dưới 2 ha, hoặc dưới 5 ha nêu trên không phải thực hiện nghĩa vụ phát triển NƠXH, nên không phù hợp với Luật Nhà ở 2014.

Và như vậy – Theo HoREa, quy định này lại gây ra tình trạng không công bằng giữa các DA BĐS. Đơn cử, một DA có quy mô 1,9 ha tại trung tâm TP.HCM, có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng với khả năng đạt tỷ suất lợi nhuận cao, sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ dành 20% đất DA để phát triển NƠXH. Trong khi, một DA khác có quy mô hơn 2, dù chỉ 2,1 ha, tại huyện ngoại thành, có tổng mức đầu tư chỉ vài trăm tỷ, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn rất nhiều lại phải thực hiện nghĩa vụ phát triển NƠXH…

Bởi thế – HoREa kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2021 theo hướng chủ đầu tư các dự án NƠTM dưới 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và III phải lựa chọn hình thức dành quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% và xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại DA theo đúng quy định. Số tiền thu được phải bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *