(MK-ASEAN) – Ngày 2/10, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020, công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Tại hội nghị, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho 6 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên gồm: long nhãn Hưng Yên, nấm chất lượng cao Phù Ủng – Ân Thi, bánh tẻ Phụng Công – Văn Giang, nếp thơm Hưng Yên, mộc Hòa Phong – Mỹ Hào, cam Hưng Yên.

Cam Hưng Yên

Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có tổng số 23 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận bảo hộ, bao gồm: 1 chỉ dẫn địa lý, 11 nhãn hiệu chứng nhận, 11 nhãn hiệu tập thể; 3 sản phẩm đang được xây dựng. Trong đó, nhiều sản phẩm nổi tiếng như: nhãn lồng Hưng Yên, gà Đông Tảo, mật ong hoa nhãn Hưng Yên, tương Bần, nghệ Chí Tân, quất cảnh Văn Giang, chạm bạc Huệ Lai, hoa cây cảnh Văn Giang, hương xạ Cao Thôn…

Các sản phẩm được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, giá trị sản xuất cho cộng đồng trong việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thiết lập và vận hành mô hình quản lý nhãn hiệu, nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, tạo lập và phát triển kênh thương mại nhằm bảo đảm tính ổn định đầu ra của sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *